Cắm trại qua đêm tại Ninh Thuận hai ngày cuối tuần

Ngày nay, xu hướng của giới trẻ khi đi du lịch không phải là nghỉ dưỡng ở những nơi cao cấp, điều hòa, máy lạnh đầy đủ nằm lướt mạng…