Mình thấy có vài posts về thiên nhiên Iran. Xin góp ít ảnh khác về kiến trúc và các thành phố ở Iran Hình này được chụp…

Mình thấy có vài posts về thiên nhiên Iran. Xin góp ít ảnh khác về kiến trúc và các thành phố ở Iran 😀 Hình này được chụp vào cuối năm 2016 Mình tính khi nào hết dịch có thể sẽ đi Iran thêm lần nữa. Không biết có ai muốn đi cùng không? Do lạm phát nên giờ giá cả ở Iran rất rẻ 🙂


[ad_1]
[ad_2]
————
Credit:Tìm bạn đồng hành Du lịch nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *